top of page

Kwaliteitstoetsing:

In opdracht van de beroepsorganisatie LVNT is mijn praktijk in 2013 gevisiteerd, door een onafhankelijk bureau AVAR en is de kwaliteit op verschillende punten gemeten.

Bevoegdheid, cliëntdossiers, privacy, hygiëne, bedrijfsvoering enz

In juni 2013, heb ik daarvoor de kwaliteitstoetsing positief doorstaan en is mijn praktijk met een voldoende gecertificeerd.

Voor klachten/geschillen geldt de regelgeving van de Koepelorganisatie RBCZ en SCAG.

volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit KLachten in de Gezondgheidszorrg) en de Meldcode Huiselijk Geweld.

Partners:

Ik werk samen met de volgende partners, om een zo breed mogelijk aanbod van zorg te kunnen verlenen:

Huid-en Oedeemtherapie Streutker

Haarspecialist In Balans

Fysio Haven

Medisch Pedicure Hester van Meurs


bottom of page