top of page

Over de praktijk:

​Mijn bedrijf is gebaseerd op het feit dat de behoefte van de klant van het grootste belang is. Ik ben daarom volledig toegewijd om aan deze behoefte te voldoen. Als gevolg hiervan bestaat een groot deel van het cliëntbestand uit terugkerende klanten en doorverwijzingen.

Ik wil graag je vertrouwen winnen door je de beste service aan te bieden die er in deze bedrijfstak bestaat.

Hiervoor hanteer ik de richtlijnen van de AVG, de wet op de Privacy.

Privacyverklaring en Algemene voorwaarden van Massagepraktijk Flevoland.

Massagepraktijk Flevoland is een praktijk voor natuurgeneeskundige behandelingen zoals Massagetherapie en Orthomoleculaire therapie. Frederiek Mink is uw behandelaar.

De praktijk werkt alleen op afspraak. Afspraken kunnen via telefoon en e-mail gemaakt of gewijzigd worden. Indien bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. In het geval van te laat of niet afzeggen zal 50% van de behandelprijs worden berekend.

1)Voor behandeling van kinderen onder de 16 jaar is wettelijk schriftelijk toestemming vereist van beide ouders/verzorgers. Dit gebeurt door het invullen van een toestemmingsverklaring en een behandelovereenkomst.

2) Betaling en Tarieven Tarieven zijn gepubliceerd op de website, ook worden ze tijdens intake en/of bij het maken van de afspraak aangegeven. Betaling geschiedt bij voorkeur per pin of contant. Natuurgeneeskundige behandelingen en Orthomoleculaire therapie kunnen (gedeeltelijk) worden vergoed door de zorgverzekeraar in het aanvullende pakket. U dient de nota’s zelf in bij uw zorgverzekeraar. Door het maken van een afspraak verplicht de cliënt zich het dan geldende tarief te betalen, tenzij tijdig de afspraak is afgezegd. Bij uitblijven van betaling en na geen gehoor geven aan een herinnering is Massagepraktijk Flevoland gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

3) Privacy U heeft ervoor gekozen om te worden behandeld door mij, Frederiek Mink. Om te komen tot een goede behandeling zijn er persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Elk bedrijf hoort zich aan bepaalde privacyregels te houden. Van iedere cliënt die bij mij in behandeling is (geweest) bewaar ik een aantal gegevens: Naam, adres, geboortedatum, zorgverzekeraar, relatienummer, telefoonnummer en behandeldata worden (digitaal) bewaard om te kunnen factureren of contact op te nemen. Verder bewaar ik medische gegevens alleen op papier (klantenkaarten}. Massagepraktijk Flevoland is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en zal alle persoonlijke gegevens dan ook vertrouwelijk behandelen. Er zullen geen gegevens gedeeld of uitgewisseld worden met derden– ook niet met naaste familie-, tenzij een wettelijke plicht dit noodzaakt. Alleen in het geval van verwijzing zal in overleg met de cliënt medische informatie worden uitgewisseld met de betreffende behandelaar. In het geval van waarneming zal alleen indien nodig voor de voortgang van het behandeltraject, het medisch dossier overgedragen worden aan de waarnemer, die zich op dezelfde manier aan deze wet moet houden. U hebt het recht om de gegevens die zijn vastgelegd in te zien. Indien u van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Cliëntendossiers moeten wettelijk 15 jaar bewaard worden en kunnen alleen door uw behandelaar of diens waarnemer ingezien worden.

4) Klachten Indien u van mening bent dat Massagepraktijk Flevoland niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, of als u een klacht hebt over de behandeling, kunt u dit kenbaar maken. We kijken dan naar een oplossing; komen we er samen niet uit dan kunt u dit via de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging VNT (www.vnt.nl) kenbaar maken. Via de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij een geschillencommissie (SCAG), waaraan ook een (voor u als cliënt) klachtenfunctionaris is aangesloten.

Locatie:

- Damveld 23, Almere, 1359 HG​

Openingstijden,

Behandeling op afspraak:

- Ma/di van 13.00 - 21.00

- woe van 9.00- 17.00u

Gratis parkeermogelijkheid op locatie. Bereikbaar met de bus circa. 20 min lopen vanaf de bushalte de Wierden. 


bottom of page