-
Kwaliteitstoetsing:
In opdracht van de beroepsorganisatie VNT is mijn praktijk in 2013 gevisiteerd, door een onafhankelijk bureau AVAR en is de kwaliteit  op verschillende punten gemeten.
Bevoegdheid, cliëntdossiers, privacy, hygiëne, bedrijfsvoering enz
In juni 2013, heb ik daarvoor de kwaliteitstoetsing positief doorstaan en is mijn praktijk met een voldoende gecertificeerd.
Voor klachten/geschillen geldt de regelgeving van de Koepelorganisatie RBCZ en SCAG.
volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit KLachten in de Gezondgheidszorrg) en de Meldcode Huiselijk Geweld.


Partners:
Ik werk samen met de volgende partners, om een zo breed mogelijk aanbod van zorg te kunnen verlenen:
Huid-en Oedeemtherapie Streutker
Haarspecialist In Balans
Fysio Haven
Medisch Pedicure Hester van Meurs
Huisarts mw. Compier-Mahboob